Styrelse/Företags – coachning
Vilka anlitar en coach och varför?
# som arbetsgivare/företagare anlitar Du en coach för att bla
– öka medvetenheten, motivation och utvecklingsbenägenheten hos individen och/eller gruppen.
– Ta tillvara kunskaperna hos personalen.
– Öka effektiviteten, höja kompetensnivån och få en större konkurrenskraft för hela verksamheten.
– Utveckla ledarskapet och skapa ett coachande förhållningssätt/ledarskap.

Laget är inte starkare än den svagaste länken.

Min affärsidé är att jag coachar Dig/Er i styrelsefrågor.

Det innebär att jag deltar som extern observatör i styrelserummet och ger feedback på mina iakttagelser om styrelsens nuvarande arbetssätt. Tillsammans bygger vi en effektiv arbetsstruktur och sätter mål för det fortsatta styrelsearbetet, mål som jag helhjärtat kommer att följa upp.

Vad vinner Ni på detta?
Jo det  ökar effektiviteten, höjer kompetensnivån och Ni  får ett större perspektivet för hela verksamheten.
Vid ett litet, 1-5 anställda vanligtvis familjeföretag,kan jag gå in som en fiktiv styrelseledamot.

Möten 1 ggr i månaden – år ett, 6 ggr år två, 4 ggr år tre.
Däremellan samtal och mail uppföljning.
Maila eller ta telkontakt för offert.