Personanalyser/DISC-Analys

För den egna utvecklingen kan DISC-analysen (din kommunikationsstil) ge många nya kunskaper och möjligheter till utveckling. Du får en rapport som bl.a. beskriver dina styrkor och utvecklingsområden, vad du kan tillföra i en grupp och mycket mera. Profilen visar både ditt grundbeteende och ett anpassat beteende. Du kan dessutom se hur du skulle passa i en yrkesroll som säljare, ledare, kundservice, projektledare m.fl.

Vad kan du använda din profil till?Din personliga utveckling, karriärutveckling, ledarskapsutveckling, i medarbetarsamtalet, i en rekryteringssituation och mycket mera.

I vår genomgång av din profil får du möjligheten att ställa alla frågor du kan komma på, varför är just detta jobbigt, varför är min kollega så… det viktiga är att du ”landar” i din profil och förstår att tolka den. En profil är ett verktyg för reflektion, den beskriver ett beteende, och det viktiga med detta är att beteenden kan vi välja att ha eller inte, ett första steg till egen insikt är att tänka på hur vi använder orden Är eller Har. Nyfiken…. boka ett möte så berättar vi mera 🙂

Några olika användningsområden förutom den egna utvecklingen är: vid rekrytering, teamutveckling, säljutveckling och ledarskapsutveckling. Analyserna finns på mer än 48 olika språk, det är viktigt att du väljer ditt modersmål/det språk som känns mest bekvämt för att resultatet skall bli så rättvisande som möjligt. Kontakta oss gärna om du har några frågor om speciella språk.

Fakta:

DISC-analysen bygger på William Moulton Marstons modell. Här kan du läsa mera om DISC-analyser

  • En beprövad och träffsäker analys som beskriver grundbeteende och anpassade beteende.
  • Analysen är ipsativ och självskattande, man får fyra svarsalternativ att välja mellan där man ska välja ett som passar bäst och ett som sämst in på personen.