KURSER och FÖREDRAG.

Dialogen – att vilja är att kunna. ca 1 timme

Syftet med denna timma är att inspirera dig, att få dig till att reflektera över hur din inre och yttre dialog låter.

”Har du någon gång funderat över skillnaden på hur kommunikation mellan människor såg ut förr jämfört med nu?
Och hur det såg ut med de inre dialogerna? Vi kan förmoda att dialogerna förr och nu skiljer sig avsevärt från varandra med tanke på rådande levnadsförhållanden. Det är ju stor skillnad att sitta runt en lägereld och delge varandra dagens händelser jämfört med hur vi lever idag. Framförallt med tanke på den sociala, familjära, geografiska, yrkesmässiga, kulturella och massmediala påverkan som dagens människor utsätts för hela tiden”

En kort text ur min handledarbok. Snart även på engelska (2020)

Anmäl dig via min mail.

Föredraget ” Under sorgen döljer sig glädjen” ca 2 timmar
här berättar jag om hur upplägget ser ut med individuell och grupper ser ut, sorgebearbetningen

 Sorgebearbetningens resultat blir oftast…
•Försoning med det som varit
•En känsla av lättnad
•Ny energi och livslust
•Förnyad närvaro