Relationscoachning
Vilka anlitar en coach och varför?

# som förhållande-par anlitar Du en coach bla för att
– stärka förhållandet
– utvecklas tillsammans
– räta ut frågetecken till utropstecken
– vid separation – skiljas i en gemensam överenskommelse�
– förbättra/utveckla er inbördes kommunikation

Våga vara ihop i tro , hopp och kärlek.

Jag tar emot Er som ett par samt träffar Dig enskilt.

Vi behöver tala mer varandra och då få den andra att lyssna mer.
Jag hjälper Dig att skapa en förståelse hur Din resp. Er kommunikation
låter. Det ger en feedback och skapar en grund för att reda ut vad det EGENTLIGEN handlar om.
”Freud tvingas konstatera att han inte kommer någonvart med sina hysteriska patienter om han inte lyssnar och i djupare mening försöker förstå vad de har att berätta.
Själv sitter han vid sidan om soffan, bakom patientens huvud, och lyssnar koncentrerat.”

Det ligger något i lyssnandet – hör av Dig till mig för ett samtal i kärlekens tecken.
Jag erbjuder ett förutsättningslöst inledande samtal med er bägge, helt utan kostnad!
Vi känner av hur vårt samarbete fungerar och om det finns förutsättningar hos alla parter för fortsatt coachning.