Team work

Unlocking the collective wisdom off the team – så hette en spännande föreläsning jag gick på i London – ICF eventet. Coaching the Team as a System.  Som betyder att coacha teamet som ett helt system.

Carissa Bub PCC och Daphne Taylor PCC intog salen på ett lättsamt och spralligt sätt. Jag blev till en början skeptisk och fann mig att tänka, undra vad detta nu är. Intressant observation så att jag till och med funderade över varför jag reagerade så? Inför olika föreläsningar så märker jag att min attityd är olika. Även om jag medvetet tänker att jag ska ha en öppen inställning till den så känns det olika. Jag kan bara konstatera att så är fallet. Väl på plats satte tjejerna igång med att beskriva fenomenet – the Third Entity. What is the Third Entity™?

Det Jungianska läran skulle kalla det för kollektivt medvetande, företag som ett företagsklimat, och terapeuterna de syftar till den dynamiska familjestrukturen. Den tredje enheten, ett väsen som lever utanför oss som individer men emellan arbetsteam, familjemedlemmar eller par. En jämförelse är t.ex. Agneta, Frida, Benny och Björn som är individer medan ABBA är/var deras enhet – the Third Entity.

Eftersom alla människors inre system är så komplexa som individer då påverkas vi av de inre relationerna till t.ex. pengar, arbete, mat, familj och vänner. Så genom att se hela människan och dess totala relationer gör att det blir intressant att se individer i teamets alla inre relationer. Verkar det snurrigt? Ja till en början, jag håller med men häng med så ska jag se om Du förstår bättre om en stund.

Att coacha ett team som ett helt system gör att du ser teamet som en levande, andandes organism som har en egen röst, värderingar och beteenden. Systemcoaching skapar en möjlighet att tolka organisationen självt, öppnar upp medvetenheten och därigenom frigör den kollektiva visdomen.

Vi fick göra en teamcoaching med enkla övningsexempel. Med några till synes enkla frågor så lärde vi oss att ”höra” den kollektiva rösten mellan oss. Som t.ex. när vi lever i parförhållanden eller i familjer så ”hör ”vi vad som inte hörs, respektive hörs emellan oss. Vi bejakar varandra med att tillåta oss att känna in, höra och se varandra på ett djupare plan. När vi talar om och till varandra i teamet som att ”jag uppfattar ”att detta finns emellan oss så tar vi fram det tredje väsen och på så sätt tar tillvara på hela gruppen/organismen.

Vad kan jag som coach göra i detta arbete? Jag ställer frågor, ber att gruppen lyssnar efter en känsla, en antydan eller att gruppen behöver hämta information av någon i gruppen. Vem tror Du har denna information? Den som får en förnimmelse svarar, det handlar inte om rätt eller fel utan att skapa det magiska mellanrummet som gör oss mer enhetliga, djupare och mer ödmjuka inför varandra. Till att slutligen frigöra det kollektiva medvetande och stärka oss som en grupp oavsett i företaget, familjen eller som en medmänniska. Jag uppskattade detta föredrag, lite annorlunda och ett stort tack till Carissa och Daphne.

Namasté – Marie Louise Falk ICF Sweden styrelseledamot