Mål!
Det är viktigt att ha MÅL!

Mål ger dig riktning, fokus och energi. Rätt mål ger dig drivkraft. Tydliga mål underlättar också kommunikationen med andra.

Jag vägleder dig att hitta dina starkaste mål och stöttar dig att behålla fokus på att uppnå dem!