Genom att, grundat på professionalism och djup människoerfarenhet, ställa rätt frågor vägleder en Certifierad Professionell Coach sin klient på vägen mot att framgångsrikt hantera problem och identifiera lösningar till dem.

Vilka anlitar en Professionell Certifierad Coach och varför? som privatperson anlitar Du en coach för att få stöd och hjälp att utvecklas i den riktning Du önskar-yrkesmässigt eller/och rent personligt.
som arbetsgivare/företagare anlitar Du en coach för att bla
– stödja anställda att utvecklas inom sitt område.
– öka medvetenheten, motivation och utvecklingsbenägenheten hos individen och/eller gruppen.
– Hjälpa de anställda att använda sin fulla potential och öka möjligheterna att få rätt person på rätt plats med rätt förutsättningar.
– Ta tillvara kunskaperna hos personalen.
– Vara en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin personal. – Öka effektiviteten, höja kompetensnivån och få en större konkurrenskraft för hela verksamheten. – Minska stress och vända negativa beteendemönster.
– Utveckla ledarskapet och skapa ett coachande förhållningssätt/ledarskap.

som förhållande-par anlitar Du en coach bla för att
– stärka förhållandet
– utvecklas tillsammans
– räta ut frågetecken till utropstecken
– vid separation
– skiljas i en gemensam överenskommelse

Med hjälp av coaching så kan du må så mycket bättre!

 

”People often say to me that motivation
doesn’t last.
Well, neither
does bathing….
that’s why we recommend it daily.”

Zig Ziglar, American motivational speaker 

bild