Jag är mycket intresserad av styrelsearbete och har bred erfarenhet av olika styrelseuppdrag

 

1988 –          Styrelseordförande The Human Touch KB
2015-2016   Ordförande Stockholms Baseboll och Softboll Förbund
2009 – 2015  Ledamot ICF Sverige
2013-2015    Ordförande ICF

2009 –           Vice Ordförande Företagarnas Regionstyrelse i Stockholms Län
2012-            Valberedningen i SMÅA

2014-2016    Ordförande Sundbybergs Baseboll och Softboll Klubb
2010-2013    Burvik Golf klubb , ledamot
2011-2012    Hälsofrämjandet som sekreterare
2006-2011    Styrelseordförande i The Human Training AB
2000-2005    Styrelseledamot i Think Strong Gym
1991-1999    Styrelseledamot Trim Life Gym på Lidingö